Committee

Kwan-Hoong Ng – University of Malaya

Freddy Haryanto – Institut Teknologi Bandung

Andrew Fielding – Queensland University of Technology

Sitti Yani – Institut Teknologi Bandung

Sra Harke Pratama – Institut Teknologi Bandung

Junios – Institut Teknologi Bandung